За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Спосіб ідентифікації людини на основі аналізу елементарних сегментів звуків мови

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Спосіб ідентифікації людини на основі аналізу елементарних сегментів звуків мови включає створення банку еталонних мовних об'єктів, причому кожний еталонний мовний об'єкт утворюється множиною елементарних сегментів (EC) мови людини, перетворення мовного сигналу у цифрову форму, ідентифікацію невідомого об'єкта з множиною еталонних об'єктів виконують за класичною схемою ідентифікації - "один з множиною" на основі евклідової відстані. При цьому у мовному сигналі в автоматичному режимі на ділянках з інтервалом в 1500 семплів за оптимальним критерієм виділяють три елементарних сегменти EC, кожен сегмент є структурою, яку утворюють три суміжні півхвилі мовного сигналу, структуру кожного EC з трьох суміжних півхвиль мовного сигналу відображають чотири суміжні точки, інформативними ознаками є значення тривалостей EC, мовний сигнал в автоматичному режимі поділяють на ділянки з інтервалом в 1500 семплів за правилом так, що початок наступної ділянки є кінець останньої півхвилі трьох EC, які знайдені за оптимальним критерієм, формується множина значень тривалостей EC порядку 100-2000 значень відповідно до тривалості мовного об'єкта, тривалість мовних об'єктів, що порівнюється, може бути різною.

Опис

Ключові слова

ідентифікація, мова, аналіз звукових сигналів, мовні об'єкти

Бібліографічний опис

Пат. 145601 Україна, МПК G 10 L 17/00 G 10 L 17/02. Спосіб ідентифікації людини на основі аналізу елементарних сегментів звуків мови / А. В. Работягов, та ін. – № u 202004344 ; заявл. 13.07.2020 ; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24. – 8 с. : іл.

DOI

Колекції