Публікація:
Галузеве різноманіття словників ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

Немає доступних мініатюр

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В докладе представлены словари, разработанные профессорско-преподавательским составом ХНПУ им. Г. С. Сковороды, изданные за период с 1989 по 2013 годы. Тематика рассматриваемых словарей отражает многообразие учебных дисциплин, изучаемых в университете. Презентованные словари адресованы как студентам, аспирантам, преподавателям, так и широкому кругу читателей. У доповоді представлені словники, розроблені професорсько-викладацьким складом ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, видані за період з 1989 по 2013 роки. Тематика розглянутих словників відображає різноманітність учбових дисциплін, що вивчаються в університеті. Презентовані словники адресовані як студентам, аспірантам, викладачам, так і широкому колу читачів.

Опис

Ключові слова

вища школа, англійська мова, обчислювальна техніка, журналістика, інформатика, кваліметрія, лексичні труднощі, лінгвістика, прагмалінгвістика, сленгізми, словосполучення, шовківництво

Бібліографічний опис

Коробкіна О. Г. Галузеве різноманіття словників ХНПУ ім. Г. С. Сковороди [Електронний ресурс] : презентація / О. Г. Коробкіна // Сучасні словникові проекти в міжкультурних комунікаціях : семінар-презентація у межах Секції НМБК МОН України з обробки документів та ведення довідкового апарату, 15 квітня 2015 р., м. Харків, / Харківський нац. ун-т радіоелектроніки.- Режим доступу: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1254

DOI