Публікація:
Бібліотечні сервіси на допомогу адаптації університетської науки у глобальний інформаційний простір

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Стаття відображає інноваційні форми діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, питання розвитку бібліотечного сервісу на допомогу науково-дослідній роботі університету. Відмічено новизну та роль бібліотеки у процесах збільшення представництва вчених університету в глобальному просторі наукових комунікацій, впровадженні наукометричних та бібліометричних методів дослідження. Статья отражает инновационные формы деятельности библиотеки Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского, вопросы развития библиотечного сервиса в помощь научно-исследовательской работе университета. Отмечено новизну и роль библиотеки в процессах увеличения представительства ученых университета в глобальном пространстве научных коммуникаций, внедрении наукометрических и библиометрических методов исследования. The article reflects the innovative activities of libraries in Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, development of library service in using research work of the University. Noted the novelty and the role of the library in the process of increasing the representation of scientists of the University in the global space of science communication, implementation of bibliometric and scientometric methods of research.

Опис

Ключові слова

електронні ресурси, електронна бібліотека, інформаційні комунікації, бібліометрика, бібліотека Вінницького педуніверситету, электронные ресурсы, электронная библиотека, информационные коммуникации, electronic resources, electronic library, information communication, bibiometric, library of Vinnitsa State Pedagogical University

Бібліографічний опис

Білоус В. С. Бібліотечні сервіси на допомогу адаптації університетської науки у глобальний інформаційний простір [Електронний ресурс] / В. С. Білоус // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3668

DOI