Публікація:
Сотрудничество пользователей с библиотекарями в целях повышения качества обслуживания

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

в докладе рассматривается один из видов обслуживания студентов в библиотеках ВУЗов – массовая выдача учебников первокурсникам; а также дан анализ опроса по анкете, которую составили сотрудники учебного абонемента НБ ХНУРЕ. Цель анкетирования: выяснить, актуально ли на сегодняшний день проведение групповой выдачи литературы для студентов, поступивших на первый курс. в доповіді розглянуто один із видів обслуговування студентів в бібліотеках внз – масова видача підручників першокурсникам; а також дано аналіз опитування по анкеті, яку склали співробітники учбового абонементу НБ ХНУРЕ. Мета анкетування: виявити чи актуально на сьогоднішній день проведення групової видачі літератури студентам, що вступили до ХНУРЕ на перший курс. the report examines one of the types of student service in the libraries of universities – mass issuance of textbooks to first-year students; as well as an analysis of the survey on the guestionnaire, which was made by the staff of the educational subscription of the National Library of Kharkiv national University of radioelectronics. The purpose of the guestionnaire is to find out whether it is actual for today to conduct mass literature delivery to students who have entered the first year.

Опис

Ключові слова

библиотечные услуги, библиотека вуза, массовая выдача учебников, обслуживание пользователей на учебном абонементе, анкетирование студентов, бібліотечні послуги, бібліотеки внз, масова видача підручників, обслуговування користувачів на учбовому абонементі, анкетування студентів, що відвідали бібліотеку, library services, university library, mass issuance of textbooks, user service on the educational subscription, guestioning of students attending the library

Бібліографічний опис

Ковалёва В. Н. Сотрудничество пользователей с библиотекарями в целях повышения качества обслуживания [Электронный ресурс] / В. Н. Ковалёва // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступа : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3654.

DOI