Публікація:
Комунікативна компетентність в системі бібліотечного обслуговування: загальні питання

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Проаналізовано поняття «компетенція» та «компетентність». Розкрито склад, різновиди та специфіку комунікативної компетенції в бібліотечно-інформаційній сфері. Визначено поетапність формування комунікативної компетенції на різних етапах теоретично-практичної діяльності фахівця бібліотечної справи та розглянуто комунікативну компетентність як професійну ознаку в бібліотечному обслуговуванні. Проанализированы понятия «компетенция» и «компетентность». Раскрыто состав, виды и специфику коммуникативной компетенции в библиотечно-информационной сфере. Определена поэтапность формирования коммуникативной компетенции на разных этапах теоретикопрактической деятельности специалиста библиотечного дела и рассмотрена коммуникативная компетентность как профессиональный признак в библиотечном обслуживании. It is analyzed the concepts of "competency" and "competence". The article deals with the composition, types and specifics of communicative competence in the library and information field. Step by step formation of communicative competency at different of the theoretical and practical activity stages of a specialist in librarianship are determined. Communicative competence as a professional feature on the library service is considered.

Опис

Ключові слова

бібліотечне обслуговування, комунікаційна компетентність, library service, communication competence, personal qualities

Бібліографічний опис

Вороніна Р. В. Комунікативна компетентність в системі бібліотечного обслуговування: загальні питання [Електронний ресурс] / Р. В. Вороніна // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу :

DOI