Публікація:
Вимірювання в бібліотеці: системний підхід

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В цій роботі розглянуто методи оцінювання ефективності та якості роботи бібліотеки. Визначено групи показників та критерії, за якими складається оцінка. Означено найважливіші показники для оцінювання ефективності та якості роботи бібліотеки. В этой работе рассмотрены методы оценки эффективности и качества работы библиотеки. Определены группы показателей и критерии, по которым составляется оценка. Обозначены самые важные показатели оценки эффективности и качества работы библиотеки. Effectiveness and quality methods of librarian activities were described in this work. Indicators’ groups and criteria which formed evaluation were defined. The most important indicators were underlined.

Опис

Ключові слова

ефективність, якість, вимірювання, оцінювання, показник, эффективность, качество, измерение, оценивание, показатель, effectiveness, quality, measurement, estimation, indicator

Бібліографічний опис

Грищенко Т. Б. Вимірювання в бібліотеці: системний підхід [Електронний ресурс] / Т. Б. Грищенко, О. М. Нікітенко // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3672.

DOI