Публікація:
Бібліотечні сервіси як необхідний компонент сучасної бібліотеки

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2018

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХДУХТ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуто бібліотечні сервіси як необхідний компонент сучасної бібліотеки

Опис

Ключові слова

сучасна бібліотека, бібліотечний сервіс

Бібліографічний опис

Жидкова О. О. Бібліотечні сервіси як необхідний компонент сучасної бібліотеки / О. О. Жидкова [Електронний ресурс] // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. ректора ун-ту (1988–1991 рр.), д-ра техн. наук, проф., чл.-кор. ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича, 19 листоп. 2018 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2018. – Ч. 2. – С. 283–284. – Режим доступу : http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1615-conf-19-11-18.

DOI