Публікація:
Визначення впливу бібліотек

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2018

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХДУХТ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглядається вплив бібліотек та бібліотечного сервісу на окрему особу та на суспільство в цілому

Опис

Ключові слова

бібліотека, бібліотечний сервіс

Бібліографічний опис

Грищенко Т. Б. Визначення впливу бібліотек [Електронний ресурс] / Т. Б. Грищенко, О. М. Нікітенко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. ректора ун-ту (1988–1991 рр.), д-ра техн. наук, проф., чл.-кор. ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича, 19 листоп. 2018 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2018. – Ч. 2. – С. 279–280. – Режим доступу : http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1615-conf-19-11-18.

DOI