Публікація:
Виявлення мотивів та стимулів персоналу бібліотеки до професійної діяльності: (за результатами анкетування)

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті зроблена спроба, спираючись на ґрунтовні науковотеоретичні та практичні мотиваційні теорії знаних учених-економістів, менеджерів та за результатами анкетування, визначити оптимальні мотиви та стимули праці персоналу бібліотеки, що спонукали їх до вибору професії та подальшого утвердження в ній. В статье предпринята попытка, опираясь на глубокие научнотеоретические и практические мотивационные теории известных ученыхэкономистов, менеджеров и по результатам анкетирования, определить оптимальные мотивы и стимулы труда персонала библиотеки, побудившие их к выбору профессии и дальнейшего утверждения в ней. In this paper an attempt, based on thorough research and theoretical and practical motivational theory known scientists, economists, managers and the results of the questionnaire, to determine the best motives and incentives of staff of the library that prompted them to career choices and further strengthening it.

Опис

Ключові слова

бібліотека Харківської державної академії культури, персонал бібліотеки, мотивація професійної діяльності, бібліотечна професія, Library of Kharkiv State Academy of Culture, the library staff, the motivation of professional activity, the profession of librarianship

Бібліографічний опис

Шикаленко Т. О. Виявлення мотивів та стимулів персоналу бібліотеки до професійної діяльності: (за результатами анкетування) [Електронний ресурс] / Т. О. Шикаленко // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3734.

DOI