Публікація:
Спосіб та система визначення та регулювання параметрів транспорту природного газу на ділянці трубопроводу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Спосіб та система визначення та регулювання параметрів транспорту природного газу на ділянці трубопроводу, що стосуються області автоматичного контролю технологічних параметрів і показників фізичних властивостей природного газу в процесі його видобутку, транспортування, збереження, та розподілення і можуть бути використані для квазістаціонарного режиму транспорту природного газу при моделюванні режимів транспорту природного газу на ділянці трубопроводу. В способі за рахунок застосування об'єднаних програмних методів імітаційного моделювання і пошукових методів інтервального аналізу визначають параметри на вхідній ділянці, необхідні для отримання бажаних значень параметрів на вихідній ділянці. Система містить обчислювальний пристрій, в якому в першому програмному блоці встановлений програмний модуль для вирішення прямої задачі інтервального аналізу для визначення максимального і мінімального значення тиску та температури, в другому програмному блоці встановлений програмний модуль для вирішення зворотної задачі інтервального аналізу для заданих кінцевих значень тиску і температури газу, а на вихідній ділянці лінії контрольованого газу встановлений датчик витрат газу, вихід якого, з'єднаний із входом відповідного програмного блоку. Спосіб та система здатні забезпечити можливість визначення вхідних параметрів тиску і температури газу, необхідних для отримання заданих значень тиску і температури на виході ділянки трубопроводу, та вибір оптимального режиму транспорту газу.

Опис

Ключові слова

система визначення, регулювання параметрів, транспортування, природній газ, трубопровід, автоматичний контроль

Бібліографічний опис

Пат. 121645 Україна, МПК G 01 N 7/00 G 01 F 1/34. Спосіб та система визначення та регулювання параметрів транспорту природного газу на ділянці трубопроводу / А. М. Кобилін, А. Д. Тевяшев, О. А. Кобилін. – № a 201506756 ; заявл. 08.07.2015 ; опубл. 10.07. 2020, Бюл. № 13. – 12 с. : іл.

DOI

Колекції