Публікація:
Ансамбль нейро-фаззі систем для потокової обробки даних

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єктами дослідження є методи побудови еволюційного ансамблю нейро-фаззі систем з дзвонуватими функціями належності. Метою даної роботи є дослідження методів побудови еволюційних нейронних мереж та нейро-фаззі ситем, що на даний момент є найбільш передовим напрямком розвитку обчислювального інтелекту. Предметом дослідження є моделювання еволюційної нейро-фаззі систем, основним завданням якої буде прогнозування нестаціонарних рядів. Проведеня імітаційного моделювання на даних, згенерованих за допомогою диференційного рівняння та даних по споживання елекороенергії. Буде створено програмний комплекс для прогнозування споживання електроенергії, комплекс буде включати в себе модуль, який генерує дані на основі диференційного рівняння. Методи дослідження – аналіз літератури та джерел в мережі Internet.

Опис

Ключові слова

ансамбль нейро-фаззі систем, гібридна система обчислювального інтелекту, еволюційна нейронна мережа, імітаційне моделювання, нейро-фаззі система, система Такагі-Сугена-Канга

Бібліографічний опис

Писаренко Д. О. Ансамбль нейро-фаззі систем для потокової обробки даних : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / Д. О. Писаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Штучного інтелекту. – Харків, 2019. – 69 с.

DOI