Публікація:
Спосіб ідентифікації людини на основі біонічної моделі аналізу звуків мови

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Винахід належить до області розпізнавання мови, зокрема призначений для проведення фоноскопічної ідентифікації людини, судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису. Спосіб ідентифікації людини на основі біонічної моделі аналізу звуків мови, що включає перетворення мовного сигналу у цифрову форму, попереднє створення банка еталонних мовних об'єктів, мовний сигнал сегментується на релевантні ділянки - елементарні сегменти звуків мови (ЕС), інформативними ознаками є структурні ознаки ЕС, а саме - значення площі складної плоскої фігури ЕС, ідентифікація невідомого об'єкта з множиною еталонних об'єктів виконується за класичною схемою ідентифікації - "один з множиною", крім того, система інформативних структурних ознак і процес ідентифікації виконується на основі біонічної моделі перетворення мовного сигналу, в основі якої лежать принципи функціонування нервової клітини, механізми роботи слухового подразника, критерії регулярності, ідентифікація невідомого об'єкта з множиною еталонних об'єктів виконується на основі аналізу декількох незалежних систем інформативних ознак, сегментація звуків мови на ЕС виконується в автоматичному режимі, мовні сигнали можуть бути отримані в різних умовах і різними пристроями запису, тривалість мовних об'єктів, що порівнюються, може бути різною, нема потреби в порівнянні мов, а також додатково формуються інформативні структурні ознаки, а саме - значення похідної і значення куту складної плоскої фігури ЕС. Технічним результатом, що досягається даним винаходом є розширення функціональних можливостей способу та підвищення якості ідентифікації.

Опис

Ключові слова

розпізнавання мови, фоноскопія, ідентифікація, криміналістика, експертиза

Бібліографічний опис

Пат. 121891 Україна, МПК G 10 L 17/00 G 10 L 17/02 G 10 L 15/00. Спосіб ідентифікації людини на основі біонічної моделі аналізу звуків мови / А. В. Работягов, З. В. Дудар. – № a 201711197 ; заявл. 16.11.2017 ; опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15. – 10 с. : іл.

DOI

Колекції