Публікація:
Особливості організації роботи наукової бібліотеки навчального закладу в умовах евакуації (на прикладі наукової бібліотеки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”)

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті представлено дослідження щодо особливостей організації роботи наукової бібліотеки навчального закладу в умовах евакуації, специфіка роботи з фондом, організація та обслуговування користувачів, бібліографічна та інформаційна діяльність, культурно-просвітницька діяльність, науково-методична робота бібліотеки. В статье представлено исследование особенностей организации работы научной библиотеки высшего ученого заведения в условиях эвакуации, специфика работы с фондом, организация и обслуживание пользователей, библиографическая и информационная деятельность, культурнопросветительская деятельность, научно-методическая работа библиотеки. This article presents the peculiarities in the organization of the scientific library at the institution while evacuation, the specifics of funds, organizing and service of users, bibliographic educational and information activities, cultural and educational activities, scientific and methodical work of the library.

Опис

Ключові слова

наукова бібліотека, евакуація, вищий навчальний заклад, scientific library, Higher Institution

Бібліографічний опис

Шелякіна І. О. Особливості організації роботи наукової бібліотеки навчального закладу в умовах евакуації (на прикладі наукової бібліотеки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”) [Електронний ресурс] / І. О. Шелякіна // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3674.

DOI