Публікація:
СоціологічніІ дослідження у бібліотечній практиці: аналіз типових помилок при формулюванні запитань

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Автори, спираючись на приклади з реальних соціологічних інструментаріїв, присвячених бібліотечній тематиці, аналізують низку типових помилок при формулюванні запитань та відповідей на них, що спричиняють викривлення результатів опитування. Уникнення таких помилок допоможе бібліотекарям, які хочуть випробувати себе як дослідники, отримувати більш надійну соціологічну інформацію.Авторы, опираясь на примеры из реальных социологических инструментариев, посвященных библиотечной тематике, анализируют ряд типичных ошибок при составлении вопросов и ответов на них, которые приводят к искажению результатов опроса. Избегание таких ошибок поможет библиотекарям, которые хотят проявить себя как исследователи, получать более надежную социологическую информацию.The authors, based on examples from real sociological questionnaires dedicated to library topics, analyze common mistakes in the formulations of survey questions and answers that lead to a distortion of the poll results. Avoiding these mistakes will help librarians who want to prove themselves as researchers, to get more reliable and valid data.

Опис

Ключові слова

соціологічне дослідження, соціологічний інструментарій, помилки при формулюванні запитань, бібліотека, социологическое исследование, социологический инструментарий, ошибки при формулировании вопросов, библиотека, survey, questionnaire, mistakes in the formulation of survey questions, library

Бібліографічний опис

Ніколаєвський В. М. Соціологічні дослідження у бібліотечній практиці: аналіз типових помилок при формуванні запитань [Електронний ресурс] / В. М. Ніколаєвський, В. В. Омельченко // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3603

DOI