Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки

ISSN: 2310-8061

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки містить публікації наукових праць викладачів та співробітників університету. Серед них статті з наукових журналів, монографії, матеріали конференцій, наукові публікації студентів (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника).

Довідку щодо роботи з електронним архівом ви можете знайти тут: Положення про «Електронний архів відкритого доступу Харківського національного університету радіоелектроніки».

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ. Щоб занести документ до архіву необхідно :

Авторський договір на передачу невиключних майнових прав на використання твору

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням. Бажано заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською, російською та англійською мовами.

З усіх питань звертатися в бібліотеку, 4 поверх, кім. 440.
Депозитори архіву: nataliia.plechenko@nure.ua, yuliia.derevianko@nure.ua
Адміністрація бібліотеки: library@nure.ua

 

Останні подання

Документ
Дослідження та розробка трендових індикаторів технічного аналізу для інтернет-платформи з продажу комерційної нерухомості
(2022) Завтур, І. Ю.
Метою даної роботи є дослідження та розробка трендових індикаторів технічного аналізу для інтернет-платформи з продажу комерційної нерухомості. Методи дослідження - аналіз літератури, інтернет джерел, технічної документації та інструментарію розробки для реалізації трендових індикаторів та подальшого їх інтеграції до інтернет платформи. Проведено аналіз основних класів технічних індикаторів та аналіз найпопулярніших існуючих трендових індикаторів. На основі проведеного аналізу було обрано метод трендового індикатору, розглянуто його математичний опис та обрано технології на основи яких було розроблено програмну реалізацію та результуючу візуалізацію оброблених тестових даних. Результати роботи можуть бути інтегровані у майбутньому до інтернет платформ з продажу комерційної нерухомості або інших веб-додатків.
Документ
Розробка та дослідження інформаційної технології яскравісного вирівнювання зображень
(2022) Захарова, К. О.
Мета – дослідження методів цифрової обробки зображень, що включає в себе подавлення шумів та вирівнювання яскравості зображень. В ході написання кваліфікаційної роботи було проведено аналіз предметної області цифрової обробки зображень; проведено огляд поняття прикладного ПЗ; проведено огляд поняття попереднбої обробки зображень, вирівнювання яскравості, контрасності; проведено аналіз існуючих методів та засобівобробки зображень та обрано методи, що будуть використовуватися в роботі, побудовані діаграми для проектування системи та практична реалізація системи. Методами дослідження обрані методи медіанної фільтрації для подавлення шумів та інверсивний медіанний фільтр, як алгоритм вирівнювання освітленості та чіткості зображень. Результати роботи – розроблене програмне забезпечення, що дозвоняє користувачу сисеми зробити подавлення шумів зображення та яскравісне вирівнювання.
Документ
Дослідження методів підбору кандидатів в системах надання послуг із урахуванням уподобань клієнтів
(2022) Щетініна, А. В.
Метою дослідження є підвищення ефективності процедури підбору кандидатів в системах надання послуг за рахунок урахування уподобань клієнтів. Методами дослідження є наступні обрані методи: алгоритми рекомендаційних систем, колаборативна фільтрація, власна модифікаційна колаборативна фільтрація для обраної предметної області. У ході написання кваліфікаційної роботи були проведені наступні етапи: детальний аналіз обраної предметної області, дослідження альтернативних методів підбору кандидатів в системах надання послуг з урахуванням уподобань клієнтів, розробка модифікованого методу колаборативної фільтрації, функціональне моделювання логічне і фізичне моделювання даних, практична реалізація інформаційної системи. Область застосування – автоматизація роботи агенції знайомств під назвою «Blind date».
Документ
Застосування згорткової нейронної мережі для обробки та аналізу МРТ-зображень
(2022) Шемет, С. В.
Об'єктом дослідження є сучасні технології обробки, аналізу та дослідження МРТ-зображень для медичної діагностики. Метою роботи є розробка ресурсоефективної та високоточної моделі машинного навчання для бінарної класифікації МРТ-зображень головного мозку. В результаті роботи була спроектована програмна система, яка використовує модель машинного навчання MobilenetV2 для бінарної класифікації МРТ-зображень головного мозку для виявлення пухлин. Точність класифікації складає 98.07%.
Документ
Адаптація та дослідження методів масштабування баз даних для інформаційних технологій проєктування
(2022) Таран, П. А.
Метою роботи є підвищення ефективності інформаційних технологій проєктування за рахунок оптимізації варіантів масштабування та фрагментації баз даних, що використовуються в них. Методи дослідження – системний підхід, методи структурного аналізу і моделювання, сучасні інформаційні технології. У ході виконання роботи розглянуто та проаналізовано поточний стан технологій проектвання як об’єктів автоматизації, та проблеми, які виникають при роботі з базами даних у даній предметній області. Також проведено аналіз та порівняння існуючих методів та алгоритмів масштабування і секціонування розподілених баз даних. За результатами аналізу обрано підхід для вирішення поставленої задачі з оптимізації розподіленої БД шляхом масштабування та фрагментування. Результати роботи представлені у вигляді застосунку з вирішення задачі масштабування бази даних для інформаційних технологій проєктування