Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/948
Title: Автоматизация проектирования технологических систем механической обработки на основе эволюционных методов
Authors: Фролов, В. В.
Keywords: технологічна система
технологічна структура
технологична операція
розмірний ланцюг
генетичний алгоритм
хромосома
ген
багаторівневе програмування
САПР
Issue Date: 2013
Citation: Фролов, В. В. Автоматизация проектирования технологических систем механической обработки на основе эволюционных методов : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 "Системы автоматизации проектных работ" / В. В. Фролов ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х., 2013. – 415 с. – Библиогр.: с. 286–316.
Abstract: У дисертації одержав подальший розвиток метод структурно-параметричного синтезу технологічних процесів за рахунок застосування еволюційних методів проектування для автоматизації проектних робіт. У роботі пропонується набір еволюційних методів для різних етапів технологічної підготовки виробництва,які дозволяють реалізовати принципи інваріантності програмного забезпечення й інформаційної едності при розробці САПР технологічного призначення.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/948
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frolov.pdf9.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.