Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7501
Title: Неоднозначність трудової правосуб'єктності державного службовця
Authors: Гладкий, В. В.
Keywords: правовий режим
трудовий правовий режим
спеціальний правовий режим
правовой режим
трудоправовой режим
трудоправовий режим
трудо-правовой режим
трудо-правовий режим
державний службовець
публічний службовець
публичный служащий
государственный служащий
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Гладкий В. В. Неоднозначність трудової правосуб'єктності державного службовця / В. В. Гладкий // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2018. С. 354–359.
Abstract: Державний службовець насправді є працівником зі спеціальним правовим статусом, що декотрою мірою відрізняється від типового статусу працівника, врегульованого загальними нормами трудового законодавства. Цю відмінність можна у широкому сенсі звести до наступного: державний службовець є працівником, котрий наймається державою для здійснення функцій держави (тобто функцій, які з причин, пов’язаних з необхідністю забезпечення належного функціонування держави або життєдіяльності суспільства, не можуть бути покладені на приватних осіб) від імені держави, а відтак має особливі права та обов’язки, зумовлені характером державної служби. З викладеного зрозуміло, що так чи інакше у всіх країнах (незалежно від того, чи визнає законодавець державних службовців також суб’єктами трудового права) модель правового статусу держслужбовця є трансформацією моделі правового статусу працівника
URI: https://www.researchgate.net/publication/329336637
http://openarchive.nure.ua/handle/document/7501
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladky V.V. (2018). Probl of LegC.pdfДоповідь702.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.