Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2431
Title: Методы, модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса выращивания монокристаллов полупроводников
Authors: Шевченко, И. В.
Keywords: моделі
методи
інформаційні технології
управління якістю
моніторинг
процеси вирощування монокристалів
діагностика ситуацій
підтримка прийняття рішень
інформаційно-аналітична система
models
methods
information technology
quality control
monitoring
single-crystals
growth
situations diagnosis
decision-making support
informational analytical system
Issue Date: 2015
Citation: Шевченко, И. В. Методы, модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса выращивания монокристаллов полупроводников : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 "Информационные технологии" / И. В. Шевченко ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2015. – 322 с.
Abstract: Сформулевано і розв'язано актуальну науково-прикладну проблему створення теоретичніх та прикладніх основ інформаційної підтримки процесу вирощування монокристалів напівпровідників і процесів оптимізації параметрів технологічної оснастки для забезпечення підвищення якості продукції.Запропоновано модель інформаційно- аналітичної системи управління якістю, модель підсистеми підтримки прийняття оперативних рішень для корекції процесу вирощування монокристалів, метод побудови прикладної інформаційної технології діагностики стану складного виробничого процесу, модель підсистеми прийняття оперативних рішень. Для інформаційного забезпечення моніторингу процесу вирощування запропоновано нейромережеву модель розрахунку температурного поля в розплаві нечіткий навчений клітинний автомат. Розроблено інформаційну технологію моніторингу та візуалізації температурного поля в процесі вирощування монокристалів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2431
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ShevchenkoIV.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.