Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1877
Title: Исследование систематических погрешностей идентификации переходных характеристик апериодических измерительных преобразователей методом моментов
Authors: Захаров, І. П.
Сергієнко, М. П.
Keywords: динамічні вимірювання
Issue Date: 2004
Publisher: ХНУРЭ
Citation: АСУ и приборы автоматики. – 2004. – № 128. – С. 28 – 34
Abstract: Аналіз похибок ідентифікації динамічних характеристик засобів вимірювань надає можливість знайти способи їх мінімізації. Розглянуто основні складові систематичної похибки ідентифікації перехідних характеристик за допомогою методу моментів та їх взаємний зв’язок. Для засобів вимірювальної техніки, що відображені моделями першого та другого порядків, представлені рекомендації щодо застосування метода моментів: вибору часу вимірювання перехідної характеристики, кількості відліків, формули чисельного інтегрування в залежності від попередньо знайдених співвідношень між постійними часу. Надано удосконалену методику ідентифікації перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1877
Appears in Collections:Кафедра метрології та технічної експертизи (МТЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[3].pdf237.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.