Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1167
Title: Інтелектуальний аналіз багатовимірних нелінійних часових рядів на основі гетерогенних нейронних мереж
Authors: Тищенко, О. К.
Keywords: методи навчання
нейро-фаззі мережі
гетерогенні нейронні мережі
інтелектуальний аналіз даних
функції належності
нео-фаззі нейрони
Issue Date: 2013
Citation: Тищенко, А. К. Інтелектуальний аналіз багатовимірних нелінійних часових рядів на основі гетерогенних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / А. К. Тищенко ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2013. - 22 с.
Abstract: Уперше автором запропоновано архітектуру нейро-фаззі мережі на основі теорії резервуарних обчислень, яка характеризується підвищеною швидкістю налаштування параметрів навчання й точністю прогнозу часового ряду, що дозволяє істотно покращити апроксимувальні та екстраполювальні властивості системи для обробки нелінійних часових рядів за умов невизначеності. Запропоновано багатовимірну модифікацію нео-фаззі-нейрону. Набула подальшого розвитку архітектура нейро-компресора даних на основі багатошарового персептрону «вузьке місце» за рахунок приєднання до мережі компресора нейро-нео-фаззі мережі зустрічного поширення, що дозволило здійснювати прогнозування часових рядів зниженої розмірності без втрати внутрішніх зв'язків збережуваних даних. Набув подальшого розвитку метод сегментації багатовимірних чacoвиx рядів на основі методу нечіткої кластеризації Гата-Геви, який відрізняється процедурою налаштування цетроїдів, що дозволяє здійснювати сегментацію багатовимірних часових рядів у режимі online.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1167
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TischenkoAK.pdf352.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.