Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/993
Title: Розробка структурних елементів імітаційної моделі багатопродуктових багатостадійних дискретних виробництв
Authors: Петров, А. Г.
Петренко, В. Р.
Keywords: управління виробництвом
автоматизація управління виробництвом
Issue Date: 2009
Publisher: ХНУРЭ
Citation: Петров, А. Г. Розробка структурних елементів імітаційної моделі багатопродуктових багатостадійних дискретних виробництв. / А. Г. Петров, В. Р. Петренко // АСУ и приборы автоматики : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2009. – Вып. 149. – С. 111–117.
Abstract: Наводиться структура об’єктної імітаційної моделі (ІМ) багатопродуктових багатоста- дійних дискретних виробництв (ББДВ), узагальнений кортежний опис її структурних елементів. Виділяються основні типи структурних елементів, для елементів кожного типу описуються властивості та множини подій, які обробляються або генеруються. Наводиться формалізований опис методів елементів кожного типу. Результати роботи можуть слугувати основою для алгоритмічної та програмної реалізації ІМ ББДВ.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/993
Appears in Collections:Автоматизированные системы управления и приборы автоматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASU_149_2009 (111-117).pdf510.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.