Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9338
Title: Математичне моделювання та аналіз форм об'єктів у САПР машинобудування
Authors: Чопоров, С. В.
Keywords: САПР
математична модель
форма об'єкта
дискретна модель
проблемно-орієнтована мова
скінчений елемент
CAD
mathematical model
geometric shape
discrete model
adaptive discrete model
domain-specific language
finite element
Issue Date: 2019
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Математичне моделювання та аналіз форм об'єктів у САПР машинобудування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт" / С. В. Чопоров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Запоріжжя, 2019.
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню актуальної науково-технічної проблеми підвищення ефективності проектування об'єктів машинобудування за рахунок збільшення точності математичного моделювання та зменшення часу, необхідного для дослідження їх стану. Розроблено методи, які можна застосувати для побудови дискретних моделей об'єктів з використанням елементів довільної форми, методи згладжування дискретних моделей форм об'єктів машинобудування. Розроблено шаблони проектування САПР на базі дискретних моделей форм об'єктів. Запропоновано можливі реалізації розроблених методів у паралельних комп'ютерних системах, а також проблемно-орієнтовану мову для моделювання та аналізу форм об'єктів, їх поведінки з використанням методу скінчення елементів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9338
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Choporov_avtoref.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.