Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9007
Title: Застосування Fog-технологій в FANET-мережах
Authors: Ткачев, В. Н.
Кошедран, О. Є.
Карасьов, А. О.
Keywords: FOG
FANET
Issue Date: 2019
Citation: Ткачов В.М. Застосування Fog-технологій в FANET-мережах/ В.М. Ткачов, А.О. Карасьов, О.Є. Кошедран // Матеріали XІІ Всеукраїнської науково практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (20-22 березня 2019 р.). – Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2019. – 112-114 с.
Abstract: Проаналізовано перспективи застосування fog-технологій для первинної обробки даних (цифрових зображень, відеоданих, даних, отриманих від сенсорів) на вузлах FANET-мереж з метою зменшення об’єму даних, що вивантажуються. Зроблено порівняння результатів швидкості прийняття рішень на події, які фіксуються FANET-мережею без використання та з використанням fog-технологій.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9007
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachov_fog.pdf381.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.