Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8147
Title: Доцільність використання знанняорієнтованих соціальних мереж в Інтернеті для безперервного навчання співробітників сил охорони правопорядку
Authors: Данилов, А. Д.
Keywords: Соціальні мережі в Інтернеті
Систематизація
Системологічний класифікаційний аналіз
Issue Date: 2019
Publisher: НАНГУ
Citation: Данилов А. Д. Доцільність використання знанняорієнтованих соціальних мереж в Інтернеті для безперервного навчання співробітників сил охорони правопорядку / А. Д. Данилов // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2019 р. – Харків:НАНГУ, 2019. – С. 116.
Abstract: Підготовка кадрів вищої кваліфікації є одним з основних завдань держави, адже саме від якості підготовлених фахівців залежить ефективність функціонування всіх секторів діяльності держави та суспільства. Особливо важливою є підготовка фахівців, робота яких пов´язана із забезпеченням сталого функціонування суспільства. До таких первинних сфер діяльності належать органи охорони здоров’я, органи охорони правопорядку, органи держуправління, органи контролю та забезпечення екологічної безпеки держави та інші. Важливою складової ефективного сучасного фахівця є саме постійне підвищення інтелектуального капіталу та формування нових компетенцій. В сучасних умовах функціонування суспільства обсяг необхідної інформації постійно збільшується, що відповідно впливає на вимоги, що формуються до представників окремих професій. Для представників сил охорони правопорядку отримання актуальної необхідної інформації є особливо важливим, адже саме від їх обізнаності та прийнятих рішень, на основі отриманої інформації, може залежати життя людини. Також важливим є своєчасне інформування представників правопорядку про зміни законодавства в Україні, в зручній для них формі, що дозволяє їм ефективно діяти у межах правового поля. Для вирішення питань розповсюдження інформації між співробітниками сил охорони правопорядку та студентами університетів, пов´язаних з підготовкою таких фахівців, пропонується використовувати сучасний інструмент управління знаннями – знанняорієнтовані соціальні мережі в Інтернеті.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8147
Appears in Collections:Кафедра соціальної інформатики (СІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danylov_AITPOLEF_2019.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.