Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8059
Title: Структурно-семантичний синтаксис: складні речення з компонентом наслідку
Other Titles: монографія
Authors: Кринська, Н.В.
Дорошенко, С.І.
Keywords: семантико-синтаксична категорія наслідку
складнопідрядне речення
складносурядне речення
безсполучникове речення
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ФОП Панов А.М.
Abstract: У монографії здійснено комплексний аналіз семантико-синтаксичної категорії наслідку в книжних стилях сучасної української мови в межах різних типів складного речення – складнопідрядного, складносурядного і безспо-лучникового. Визначено граматичні і семантичні засоби оформлення відно-шення причини і наслідку в структурах складного речення, обґрунтовано наявність у сучасній українській літературній мові новостворених підрядних наслідкових сполучників та слів і прийменниково-займенникових поєднань, які в межах складносурядних і безсполучникових речень функціонують як експлікатори наслідку.
Description: Для науковців, викладачів, магістрів, студентів філологічних спеціальностей.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8059
ISBN: 978-617-7722-85-3
Appears in Collections:Кафедра іноземної мови (ІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krynskaya.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.