Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8051
Title: Етапи та принципи планування протидії ризикам у діяльності ІТ-підприємств
Authors: Полозова, Т. В.
Тімофєєв, В. О.
Keywords: ризик
менеджмент ризику
ризик-менеджмент
етапи планування протидії ризикам
Issue Date: 2013
Publisher: Харківський національний університет міського господарства
Citation: Полозова Т. В. Етапи та принципи планування протидії ризикам у діяльності ІТ-підприємств / Т. В. Полозова, В. О. Тімофєєв // Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес-розвідка. Матеріали ІІІ Міжнар. Наук-практ. конф., Харків, 11-13 квітня 2013 р. / ред. кол. В.Ф. Харченко, Т.В. Момот, Н.С. Лелюк, І.А. Краївська; Всеукр. спілка вчених-економістів, Харк. об’єднана держ. фін. інспекція. Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва та ін. – Х.: ХНУМГ, 2013. – С.111-112.
Abstract: Під час планування протидії ризикам необхідно враховувати те, що рівень ризику і заходи, що вживаються, повинні відповідати один одному. Дії бажано планувати таким чином, щоб кожний захід працював на зниження ймовірності або скасування більш ніж одного ризику.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8051
Appears in Collections:Кафедра економічної кібернетики (ЕК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polozova_TV_2013_111-112.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.