Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8010
Title: Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нормотворчість в Національній поліції»
Other Titles: Задания для самостоятельной работы по учебной дисциплине «Нормотворчество в Национальной полиции»
Authors: Кучук, А. М.
Issue Date: 22-Aug-2018
Publisher: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Citation: Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нормотворчість в Національній поліції» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації, спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Дніпро: Вид-во Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 15 с.
Abstract: Цей документ, розроблений у 2018 році в ДДУВС, містить завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нормотворчість в Національній поліції» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації, спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8010
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
z23 (2018).pdf413.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.