Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7405
Title: Визначення впливу бібліотек (презентація)
Authors: Грищенко, Т. Б.
Нікітенко, О. М.
Keywords: вплив бібліотек
бібліотечний сервіс
Issue Date: 2018
Citation: Грищенко Т. Б. Визначення впливу бібліотек [Електронний ресурс] : презентація / Т. Б. Грищенко, О. М. Нікітенко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. ректора ун-ту (1988–1991 рр.), д-ра техн. наук, проф., чл.-кор. ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича, 19 листоп. 2018 р./ Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2018. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/7405
Abstract: Визначення впливу бібліотек
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7405
Appears in Collections:Доклади та презентації наукової бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dop1.pdf164.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.