Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7135
Title: Спосіб приготування змішаного палива
Authors: Контар, О. Я.
Валєвахін, Г. М.
Дохов, О. І.
Толстих, О. І.
Keywords: енергетика
композиційне паливо
Issue Date: 2018
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Пат. 117773 Україна, МПК (2018.01), C 10 L 1/04 (2006.01), C 10 L 1/14 (2006.01), C 10 L 1/30 (2006.01), C 02 F 11/18 (2006.01), C 05 F 7/00, B 01 F 3/12 (2006.01). Спосіб приготування змішаного палива / О. Я. Контар, Г. М. Валєвахін, О. І. Дохов, О. І. Толстих ; ХНУРЕ. – № a 2016 07953 ; заявл. 18.07.2016 ; опубл. 25.09.2018 , Бюл. № 18. – 5 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі енергетики, зокрема до виробництва композиційних палив, які містять дрібнодисперсну гідрофільну фазу органічних речовин (пожнивні відходи сільськогосподарських виробництв, продукти переробки ділової деревини і торфу, а також відходи (мулові оcади) очисних споруд побутових і промислових стоків). Спосіб приготування змішаного палива полягає у змішуванні вихідних
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7135
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117773.pdf167.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.