Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7134
Title: Спосіб діагностики ронхопатії
Authors: Аврунін, О. Г.
Мустецова, О. В.
Журавльов, А. С.
Калашник, Ю. М.
Безшапочний, С. Б.
Чигрінова, О. А.
Keywords: оториноларингологія
діагностика храпу
сонне апное
ронхопатія
Issue Date: 2018
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Пат. 117425 Україна, МПК A 61 B 5/08 (2006.01). Спосіб діагностики ронхопатії / О. Г. Аврунін, О. В. Мустецова, А. С. Журавльов, Ю. М. Калашник, С. Б. Безшапочний, О. А. Чигрінова ; ХНУРЕ. – № a 2017 05774 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 25.07.2018 , Бюл. № 14. – 5 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до медицини, а саме до оториноларингології, і може бути використаний при діагностиці храпу та синдрому обструктивного сонного апное, при якому проводять визначення м'язового тонусу м'якого піднебіння при діагностиці ронхопатії, який включає динамічну риноманометрію при форсованому диханні, попередню обробку та аналіз риноманометричних даних, де динамічну риноманометрію при форсованому диханні проводять виключно методом задньої активної риноманометрії при виконанні динамічних дихальних тестів із затримкою дихання, отримують відповідні циклограми дихання, згідно з якими виконують аналіз перепаду тиску повітря між носоглоткою та підмасковим простором та визначають відсутність порушення м'язового тонусу м'якого піднебіння при ненульовому остаточному перепаді тиску повітря між носоглоткою та підмасковим простором при затримці дихання, в іншому випадку фіксують порушення м'язового тонусу м’якого піднебіння.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7134
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117425.pdf284.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.