Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7126
Title: Спосіб аналізу стану біологічних та технічних об'єктів на основі явища поляризації діелектриків
Authors: Завизіступ, Ю. Ю.
Свиридов, А. С.
Макаревич, В. С.
Keywords: медицина
дефектоскопія фізичних об'єктів
електричне поле
Issue Date: 2018
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Пат. 116491 Україна, МПК (2018.01) G 01 N 27/62 (2006.01) G 03 G 9/08 (2006.01) G 03 G 13/056 (2006.01) G 03 G 15/16 (2006.01) G 03 B 41/14 (2006.01) H 01 J 41/12 (2006.01) H 01 T 14/00 A61B 5/04 (2006.01). Спосіб аналізу стану біологічних та технічних об'єктів на основі явища поляризації діелектриків / Ю. Ю. Завизіступ, А. С. Свиридов, В. С. Макаревич ; ХНУРЕ. – № a 2016 07179 ; заявл. 02.07.2016 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6. – 5 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі медицини та стосується дефектоскопії фізичних об'єктів, де застосовується їх аналіз в високовольтному високочастотному електричному полі. Спосіб аналізу стану біологічних та технічних об'єктів на основі явища поляризації діелектриків, що здійснюють у високочастотному електричному полі з використанням електродів. Об'єкт дослідження є одним з електродів, до якого підведена високочастотна імпульсна напруга. На другий електрод встановлена предметна пластина, яка виконана з діелектричного матеріалу, що поляризується, та діелектрична пластина для вирівнювання поля, виконана з матеріалу, що не поляризується. При торканні об'єктом дослідження цих пластин, вмикається на фіксований час високочастотна напруга малої потужності: U=0,8-12 кВ, в імпульсі Р≤0,01 Вт, частотою 3015000 Гц, що створює на предметній пластині приховане зображення об'єкта дослідження, в вигляді сукупності електричних зарядів, отримане зображення проявляється за допомогою розпилення тонера.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7126
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116491.pdf189.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.