Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7094
Title: Акустичний пристрій для визначення параметрів турбулентності в атмосферному прикордонному шарі
Authors: Карташов, В. М.
Сідоров, Г. І.
Шейко, С. О.
Полонська, А. С.
Keywords: акустичний пристрій
турбулентність
передавач
Issue Date: 2017
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Пат. на корисну модель 121159 Україна, МПК G 01 S 13/95 (2006.01), G 01 W 1/06 (2006.01). Акустичний пристрій для визначення параметрів турбулентності в атмосферному прикордонному шарі / В. М. Карташов, Г. І. Сідоров, С. О. Шейко, А. С. Полонська; ХНУРЕ. – № u 2017 06157 ; заявл. 19.06.2017 ; опубл. 27.11.2017 , Бюл. № 22. – 6 с. : іл.
Abstract: Акустичний пристрій для визначення параметрів турбулентності в атмосферному прикордонному шарі містить перестроюваний по частоті передавач, комутатор передаванняприймання, передавально-приймальну антену, перестроюваний по частоті приймач, блок затримки, блок виділення сигналу з вибраної висоти зондування, до виходу якого паралельно підключені послідовно з'єднані квадратичний детектор, перший блок інтегрування-усереднення і послідовно з'єднані лінійний детектор, другий блок інтегрування-усереднення, квадратор, виходи першого блока інтегрування-усереднення і квадратора підключені до двох входів обчислювального блока, перший вихід обчислювального блока підключений до входів передавача і комутатора передавання-приймання, другий вихід обчислювального блока підключений дo другого входу блока виділення сигналів. Додатково введені послідовно включені мікрофон з круговою діаграмою спрямованості, аналізатор спектра зовнішніх акустичних завад та блок керування частотами передавача та приймача, вихід якого підключений до першого входу передавача та до другого входу приймача.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7094
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121159.pdf317.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.