Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6936
Title: Мінливість і занепад законодавства: постановка питання
Other Titles: Изменчивость и упадок законодательства: постановка вопроса
Authors: Гладкий, В. В.
Keywords: корупція
bureaucracy
corruption
законодавство
законодательство
взяточничество
законотворчість
правоворчість
нормотворчість
нормотворчество
правотворчество
законотворчество
інфляція законодавства
инфляция законодательства
rulemaking
lawmaking
inflation legislation
inflation
Issue Date: 15-Sep-2018
Publisher: Гельветика
Citation: Гладкий В. В. Мінливість і занепад законодавства: постановка питання / В. В. Гладкий // Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14–15 вересня 2018 р.). Херсон: Вид-во «Гельветика», 2018. С. 5–10. DOI:10.5281/zenodo.1403903.
Abstract: У доповіді порушується питання інфляції українського законодавства та її соціально-правової, стратегічної характеристики. Зазначається, що некритична, а іноді – відверто безглузда зміна законодавства, що обумовлює критичне збільшення маси норм законодавства, яка нарощує невизначеність соціального життя та його юридичних наслідків, знецінює принцип законності, загрожує пануванню права тощо. В докладе поднимается вопрос инфляции украинского законодательства и его социально-правовой, стратегической характеристики. Отмечается, что некритическое, а иногда - откровенно глупое изменение законодательства, обусловливает критическое увеличение массы норм законодательства, которая увеличивает неопределенность социальной жизни и её юридических последствий, обесценивает законность, грозит господству права и тому подобное.
URI: https://www.researchgate.net/publication/327916447
http://openarchive.nure.ua/handle/document/6936
ISBN: 978-617-7640-25-6
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladky V.V. (2018). Lawm-ing. RG.pdf476.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.