Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6230
Title: Свобода праці в трудовому праві України
Other Titles: The freedom of labour in the employment law of Ukraine
Authors: Занфірова, T. A.
Keywords: свобода праці
трудові правовідносини
трудове законодавство
право на працю
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченко
Citation: Занфірова Т. А. Свобода праці в трудовому праві України : дис. ... док. юрид. наук / Т. А. Занфірова. – Київ, 2017. 499 с.
Abstract: У дисертаційному дослідженні подано нове вирішення наукової проблеми щодо побудови теоретико-концептуальної моделі свободи праці в сучасному трудовому праві України, а також на підставі усебічного та глибокого аналізу чинного і проектного національного трудового законодавства та зарубіжного досвіду в означеній сфері сформульовано конкретно-прикладні пропозиції з удосконалення правового регулювання та забезпечення свободи праці в нашій державі. Дисертаційне дослідження складається, згідно із встановленими вимогами, зі вступу, 4 розділів, поділених на 13 підрозділів, висновків до розділів та узагальнюючих висновків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 501 сторінки, з них основного тексту – 438 сторінок. Список використаних джерел включає 561 найменування.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6230
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Zanfirova T. A._2017.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.