Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6214
Title: До питання забезпечення правового режиму в трудовому праві України
Authors: Вакарюк, Л. В.
Keywords: правовий режим
забезпечення правового режиму
оптимізація законодавства
трудове право
реформа трудового права
трудовий режим
Issue Date: 2018
Publisher: Гельветика
Citation: Вакарюк Л. В. До питання забезпечення правового режиму в трудовому праві України / Л. В. Вакарюк // Порівняльно-аналітичне право. 2018. №1. С. 152-155.
Abstract: Стаття присвячена виробленню комплексу рекомендацій щодо вдосконалення правового режиму в трудовому праві України. Особливу увагу автор звертає на потребу підвищення ефективності нормативного забезпечення правового режиму, а також на інституційну сторону цього питання. У висновках автор пропонує внести певні зміни до законодавства про працю, що сприяли би більш ефективному забезпеченню правового режиму в трудовому праві. Статья посвящена разработке комплекса рекомендаций по совершенствованию правового режима в трудовом праве Украины. Особое внимание автор обращает на необходимость повышения эффективности нормативного обеспечения правового режима, а также на институциональную сторону данного вопроса. В выводах автор предлагает внести ряд изменений в законодательство о труде, которые способствовали бы более эффективному обеспечению правового режима в трудовом праве.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6214
ISSN: 2524-0390
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43.pdf223.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.