Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6096
Title: Спосіб ідентифікацій амплітудно-частотних характеристик хвилеводних квазіточкових датчиків прохідної потужності НВЧ Волкова
Authors: Волков, В. М.
Жарко, Ю. Г.
Зайченко, О. Б.
Keywords: хвилеводні квазіточкові датчики
амплітудна характеристика
ідентифікація
Issue Date: 2008
Citation: Пат.83005 Україна, МКІ G 01 R21/00,29/00,H01 P 1/00,3/00. А200502535; заявл 21.03.2005; опубл.10.06.2008, бюл.№11.
Abstract: Винахід відноситься до вимірювальної техніки НВЧ і може бути використаний при створенні дис кретних вимірювальних ліній та багатозондових мікрохвильових мультиметрів (БММ), призначених для комплексного вимірювання і контролю пара метрів сигналів і НВЧ трактів при великих та над великих потужностях в прямокутних хвилеводах з хвилею Hmn: падаючої, відбитої та прохідної поту жності, довжини хвилі, модулю та фази коефіцієн та відбиття навантаження в різних потужних ра діоелектронних системах: радіолокаційних, радіонавігаційних, зв'язкових і радіотелевізійних станціях, прискорювачах заряджених частинок, установках НВЧ нагрівання і сушіння матеріалів, в стендах випробування і тренування потужних еле ктронних приладів (магнетронів, клістронів, амплі тронів, тощо), в метрологічних лабораторіях.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6096
Appears in Collections:Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent83005.pdf193.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.