Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6090
Title: Основні методико-теоретичні підходи до розуміння поняття «трудовий договір»
Other Titles: The main methodological and theoretical approaches to the understanding of the concept of "employment contract"
Authors: Гладкий, В. В.
Keywords: свобода праці
трудові правовідносини
трудове законодавство
право на працю
трудовий договір
трудовой договор
поняття договору
психологія праці
законодательство о труде
трудовое право
Issue Date: 2018
Publisher: Видавець О. О. Євенок
Citation: Гладкий В. В. Основні методико-теоретичні підходи до розуміння поняття «трудовий договір» / В. В. Гладкий // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.) / Жит. нац. агроекологічний ун-т. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2018. С. 95–98.
Abstract: В доповіді автор концептуалізує основні підходи до розуміння поняття "трудовий договір". Викоремлюються такі розуміння трудового договору: інститут трудового права та трудового законодавства; юридичний факт, що породжує трудові правовідносини; юридична модель трудових правовідносин; характерна ознака трудових правовідносин, що відмежовує ці відносини від інших приватноправових чи публічно-правових відносин; джерело суб‘єктивного права.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6090
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.