Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/5748
Title: Суб’єкт корупційного злочину та його вік
Other Titles: The Subject of Corruption and His Age
Authors: Гладкий, В. В.
Keywords: корупція
суб'єкт злочину
суб'єкт корупційного злочину
корупційна злочинність
вік злочинця
вік суб'єкта злочину
кримінологія
кримінальне право
корупція в Україні
corruption
subject of corruption
коррупция
субъект преступления
субъект коррупционного преступления
Issue Date: 2018
Publisher: Видавець О. О. Євенок
Citation: Гладкий В. В. Суб’єкт корупційного злочину та його вік / Гладкий В. В. // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.) / Жит. нац. агроекологічний ун-т. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2018. С. 479–482. DOI:10.5281/zenodo.1170435.
Abstract: У доповіді концептуалізується питання суб'єкта корупційного злочину у світлі норм кримінального закону (Закону про кримінальну відповідальність) України. Окрема увага приділяється розгляду питання віку суб'єкта корупційного злочину.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/5748
ISBN: 978-617-7703
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Суб’єкт корупційного злочину та його вік.pdfДоповідь537.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.