Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4940
Title: Децентралізація влади та її корупційні ризики
Other Titles: The Decentralization of Power and its Corruption Risks
Authors: Гладкий, В. В.
Keywords: децентралізація
децентрализация
корупція
коррупция
ресурсне прокляття
ресурсное проклятие
авторитаризм
удельные княжества
Issue Date: 2018
Publisher: Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
Citation: Гладкий В. В. Децентралізація влади та її корупційні ризики // Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання: збірка тез доповідей Всеукр. дистанц. наук. конф., присвяч. 20-річчю заснування економ.-прав. факультету (Одеса, 27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. Л. О. Корчевної, I. А. Дришлюка; уклад. А. В. Левенець, О. В. Нарожна – Одеса : Фенікс, 2018. С. 101–104. DOI: 10.5281/zenodo.1170431.
Abstract: В доповіді порушується проблематика взаємозв'язку процесу здійснення децентралізації влади у державі та культивування корупції. Доводиться, шо децентралізація влади, котра здійснюється в державі, у якій спостерігається високий рівень корупції, неодмінно буде тяжіти до дроблення цієї держави у зв'язку із посиленням потенціалу регіональних кланів, що підсилюється т.зв. "ресурсним прокляттям".
URI: https://www.researchgate.net/publication/324829744
http://openarchive.nure.ua/handle/document/4940
ISBN: 78-966-928-271-2
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladky V.V. (2018) Decentr & Corruption.pdfДоповідь В.В. Гладкого "Децентралізація влади та її корупційні ризики" в ОНУ ім. І.І.Мечникова705.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.