Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/375
Title: Спосіб визначення ступеня тяжкості хворих на колоректальній рак кишечнику (КРК)
Authors: Вінник, Ю. О.
Жуков, В. І.
Висоцька, О. В.
Порван, А. П.
Фам, Т. Х. Ч.
Перепадя, С. В.
Моісеєнко, А. С.
Keywords: колоректальний рак кишечнику (КРК)
кишечнику (КРК)
онкологія
Issue Date: 2014
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Спосіб визначення ступеня тяжкості хворих на колоректальній рак кишечнику (КРК) : пат. на винахід 107429 Україна / Вінник Ю. О., Жуков В. І., Висоцька О. В., Порван А. П., Фам Т. Х. Ч., Перепадя С. В., Моісеєнко А. С. ; ХНУРЕ. - 2014
Abstract: Винахід належить до галузі медицини, а саме до онкології та стосується способу визначення ступеня тяжкості хворих на колоректальний рак кишечнику (КРК), згідно з яким у пацієнта у сироватці крові проводять визначення метаболічних маркерних показників обміну речовин: аспарагінової амінотрансферази, аланінової амінотрансферази, білірубіну, гамма-глутамілтрансферази, лужної фосфатази, глюкози, креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази, сечовини, креатиніну, загального білка, магнію, фосфору, холестерину, альбуміну, заліза, потім на підставі формул дискримінантного аналізу,будують територіальну карту, за якою визначають прогноз формування та перебігу КРК.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/375
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107429.pdf358.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.