Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3564
Title: Оцінка якості передачі інформації запитальними каналами передачі при використанні сучасних методів модуляції
Authors: Обод, І. І.
Свид, І. В.
Шевцова, В. В.
Keywords: запитальні канали передачі
позиційне кодування
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Обод І. І. Оцінка якості передачі інформації запитальними каналами передачі при використанні сучасних методів модуляції / І. І. Обод, І. В. Свид, В. В. Шевцова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 52 (958). – С. 133-137.
Abstract: У статті досліджується якість передачі інформації запитальними каналами передачі при використанні сигналів з фазовою та квадратурно-амплітудною модуляцією. Показано, що перехід від позиційного кодування передаваної інформації до сучасних методів модуляції сигналів , що передаються, дозволяє суттєво зменшити часову базу сигналів, що призводить до збільшення завадозахисту запитальних каналів передачі інформації.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3564
Appears in Collections:Кафедра мікропроцесорних технологій і систем (МТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_52_Obod_Otsinka.pdf263.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.