Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/356
Title: Спосіб діагностики екологічного стану водної екосистеми
Authors: Висоцька, О. В.
Порван, А. П.
Беспалов, Ю. Г.
Жолткевич, Г. М.
Носов, К. В.
Кобрін, В. М.
Keywords: діагностика
екологічний стан водної системи
Issue Date: 2014
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Спосіб діагностики екологічного стану водної екосистеми : пат. на корисну модель 88189 Україна / Висоцька О. В., Порван А. П., Беспалов Ю. Г., Жолткевич Г. М., Носов К. В., Кобрін В. М. ; ХНУРЕ. – 2014
Abstract: Спосіб діагностики екологічного стану водної екосистеми полягає у виборі екологічних ознак, що характеризують стан досліджуваної екосистеми, включають їх у формулу, за якою визначають екологічний стан водної системи. Визначають стан екосистеми дистанційно за спектральними параметрами тестових біологічних об'єктів та якісними візуальними ознаками з подальшим використанням математичного апарату, для чого, шляхом фотографування з подальшою комп'ютерною обробкою зображень фітобентосу та фітоперифітону на природних та штучних субстратах, визначають на зображеннях поверхні цих субстратів значення компонентів R, G і В колірної моделі RGB, а потім відношення значень G компонентів до значень В компонентів, а також відношення значень R компонентів до значення G компонентів, визначають траєкторію системи, діагностують екологічний стан системи.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/356
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88189.pdf284.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.