Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3492
Title: Спосіб дистанційного вимірювання горизонтальної швидкості вітру радіоакустичним зондуванням атмосфери
Authors: Бабкін, С. І.
Карташов, В. М.
Кушнір, М. В.
Keywords: радіолокаційна метеорологія
горизонтальна швидкість вітру
радіоакустичне зондування атмосфери
акустичний імпульс
Issue Date: 2015
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Спосіб дистанційного вимірювання горизонтальної швидкості вітру радіоакустичним зондуванням атмосфери : пат. на винахід 110731 Україна / Бабкін С. І., Карташов В. М., Кушнір М. В. ; ХНУРЕ. – 2015
Abstract: Винахід належить до радіолокаційної метеорології Спосіб дистанційного вимірювання горизонтальної швидкості вітру радіоакустичним зондуванням атмосфери полягає у тому, що випромінюють вертикально угору акустичний імпульс з синусоїдальним заповненням, опромінюють акустичний імпульс електромагнітними коливаннями з довжиною хвилі, удвоє більшою довжини хвилі синусоїдального заповнення акустичного імпульсу, приймають електромагнітні коливання, розсіяні акустичним імпульсом, вимірюють допплерівський зсув частоти електромагнітного сигналу, відбитого від акустичного імпульсу з заданої висоти траси зондування. Одночасно послідовно перемножують вихідний сигнал радіоприймача з сигналами генератора опорних сигналів, порівнюють поміж собою амплітуди вихідних сигналів корелятора та визначають максимальну із них.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3492
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110731.pdf290.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.