Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3489
Title: Спосіб дистанційного вимірювання вертикальної швидкості вітру радіоакустичним зондуванням атмосфери
Authors: Бабкін, С. І.
Карташов, В. М.
Толстих, Є. Г.
Keywords: радіолокаційна метеорологія
атмосфера
електромагнітні коливання
корелятор
Issue Date: 2015
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Спосіб дистанційного вимірювання вертикальної швидкості вітру радіоакустичним зондуванням атмосфери : пат. на винахід 110446 Україна / Бабкін С. І., Карташов В. М., Толстих Є. Г. ; ХНУРЕ. – 2015
Abstract: Винахід належить до радіолокаційної метеорології, а саме до радіоакустичних способів вимірювання метеорологічних величин атмосфери. Спосіб дистанційного вимірювання вертикальної швидкості вітру радіоакустичним зондуванням атмосфери полягає у тому, що випромінюють вертикально угору акустичний пакет з синусоїдальним заповненням, опромінюють акустичний пакет електромагнітними коливаннями з довжиною хвилі, удвоє більшою довжини хвилі синусоїдального заповнення акустичного пакету, приймають електромагнітні коливання, розсіяні акустичним пакетом, послідовно перемножують вихідний сигнал радіоприймача з сигналами генератора опорних сигналів, порівнюють поміж собою амплітуди вихідних сигналів корелятора та визначають максимальну із них.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3489
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110446.pdf391.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.