Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3486
Title: Наукові основи технології створення сенсорних елементів із синтетичними рецепторами 
Authors: Музика, К. М.
Keywords: технологія молекулярного імпринтингу
ліганд-рецептурное взаємодія
теорія функціоналугустини
наночастинки
полімеризація
хімічні сенсори
поверхневийплазмоний резонанс
гетерогенний твердофазний імуноаналіз
меламін
molecular imprinting tecnology
liigand-receptor interaction
density functional theori
nanoparticles
polymerisation
chemical stnsors
melamine
Issue Date: 2016
Publisher: Харків. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Музика, К. М. Наукові основи технології створення сенсорних елементів із синтетичними рецепторами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки" / К. М. Музика ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 32 с. 
Abstract: Роботу присвячено розв'язанню науково-прикладної проблеми складності одночастного забезпечення високої специфічності і чутливості елементів розпізнавання хімічних сенсорів та їх стабільності і низкої собівартості виготовлення . За рахунок проведення теоретичних досліджень ліганд-рецепторної взаємодії "шаблон-мономер"; розроблення технології молекулярного імпринтингу на поверхні скляних мікросфер з іммобілізованим шаблоном; застосування статистичних методів планування експерименту в ході оптимізації параметрів синтезу МІПів було створено синтетичниі рецептори, які є монодисперсними МІП-наночастинками з великою кількістю гомогенних і доступних для молекул-мішеней ділянокмолекулярного розпізнавання.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3486
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MuzykaKM.pdf603.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.