Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3469
Title: Спосіб безпечної маршрутизації секретного повідомлення з оптимальним балансуванням його фрагментів за шляхами, які не перетинаються
Authors: Лемешко, О. В.
Єременко, О. С.
Keywords: безпечна маршрутизація
секретне повідомлення
вузол-відправник
фрагментація за схемою Шаміра
Issue Date: 2016
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Спосіб безпечної маршрутизації секретного повідомлення з оптимальним балансуванням його фрагментів за шляхами, які не перетинаються : пат. на корисну модель 105743 Україна / Лемешко О. В., Єременко О. С. ; ХНУРЕ. – 2016
Abstract: Спосіб безпечної маршрутизації секретного повідомлення з оптимальним балансуванням його фрагментів за шляхами, які не перетинаються, включає безпечну маршрутизацію секретного повідомлення від вузла-відправника до вузла-отримувача з фрагментацією за схемою Шаміра (Т, N), причому зловмиснику необхідно скомпрометувати не один шлях, а множину шляхів, за якими передаються фрагменти цього секретного повідомлення в Ad Hoc мережі. Процес розподілу фрагментів за маршрутами носить збалансований характер за рахунок використання запропонованого критерію оптимальності, що пов'язаний з мінімізацією квадратичної цільової функції, де як вагові коефіцієнти виступають ймовірності компрометації шляхів мережі
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3469
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105743.pdf246.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.