Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3452
Title: Методи функціонального тестування критичних систем керування
Authors: Герасименко, К. Є.
Keywords: верифікація
діагностування
тестування
АЕС
керуюча система безпеки
функція захисту
Issue Date: 2013
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Герасименко, К. Є. Методи функціонального тестування критичних систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / К. Є. Герасименко ; МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с.
Abstract: Мета дисертаційного дослідження – підвищення якості та надійності критичних систем керування АЕС за рахунок розробки методів функціонального тестування для перевірки і діагностування дефектів типу «неспрацьовування» в момент їх виникнення, що забезпечують відновлення працездатності несправних компонентів в реальному часі. Об'єкт дослідження – процеси функціонування, тестування й діагностування цифрового обладнання критичних систем керування енергоблоками атомних станцій. Предмет дослідження – моделі та методи функціонального тестування цифрового обладнання критичних систем керування енергоблоками атомних станцій, стандарти забезпечення тестопридатності, перевірки та діагностування несправностей типу «неспрацьовування» при створенні обладнання КСБ з використанням функціональних логічних елементів на основі арифметичних операцій.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3452
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GerosimenkoKE.pdf439.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.