Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3451
Title: Моделі аналогових компонентів комп'ютерних систем з високими функціональними якостями
Authors: Федотов, П. Д.
Keywords: компоненти аналогові
дільник напруги
коефіцієнт підсилення
підсилювач операційний
амплітудна та частотна залежності
дослідження експериментальні
Issue Date: 2013
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Федотов, П. Д. Моделі аналогових компонентів комп'ютерних систем з високими функціональними якостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / П. Д. Федотов ; МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню існуючого протиріччя в комп’ютерних системах (КС), яке пов′язане з тим, що інформація в кіберпросторі становить віртуальну реальність на відміну від інформації оточуючого світу, який є аналоговим. Перехід «аналог-цифра» і навпаки здійснюється з втратами 3-4 порядків точності. З урахуванням того, що інформаційні технології та КС мають постійний розвиток, то без вирішення питання паритету за точністю між аналоговими і цифровими компонентами з неможлива їх подальша перспектива. Дослідження стосується моделей аналогових компонентів комп’ютерних систем за умови досягнення мінімальних похибок перетворення та схемотехнічних особливостей побудови аналогових вузлів підсилення сигналів на цій основі. Метою дослідження є розробка аналогових компонентів КС з покращеними якісними характеристиками для забезпечення паритетної точності спільного функціонування аналогових та цифрових компонентів. В роботі на основі опису пасивних схем за допомогою n-параметра створено універсальну математичну модель та визначені аналітичні залежності для активних схем різної складності. Здійснено розгляд багатокаскадних підсилювачів з розробкою моделі їх функціонування. Обгрунтовані оцінки якості та наведені порівняльні таблиці, встановлені правила розрахунку похибок m–каскадного підсилювача. Удосконалення опису класичної системи перетворення сигналів дозволило встановити дійсні причини виникнення похибок, що визначило шляхи подальшого підвищення точності. Наведені методи побудови нових електронних схем з урахуванням впливу зовнішніх факторів забезпечило створення аналогових компонентів наносхемотехнічного рівня. Достовірність теоретичних положень, результатів досліджень, підтверджуються розрахунками, моделюванням та макетуванням реальних схем.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3451
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FedotovPD.pdf351.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.