Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3450
Title: Методи синтезу адаптивних WEB-сторінок на основі інтелектуального аналізу інформаційних ресурсів мережі інтернет
Authors: Почанський, О. М.
Keywords: адаптивна Web-сторінка
семантичний пошук
соціальний індекс
експертна пошукова система
персоналізований рейтинг
Web-ресурси
Issue Date: 2013
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Почанський, О. М. Методи синтезу адаптивних WEB-сторінок на основі інтелектуального аналізу інформаційних ресурсів мережі інтернет : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / О. М. Почанський ; МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с.
Abstract: Дисертацію присвячено розробці методів синтезу адаптивних Web-сторінок для підвищення ефективності роботи експертної системи семантичного пошуку та аналізу даних у мережі Інтернет на основі використання нових критеріїв оцінювання їх релевантності. Обгрунтовано доцільність створення персоналізованої пошукової системи з можливістю генерування адаптивних Web-сторінок з урахуванням актуальних інтересів користувачів. Розроблено метод формування та оцінювання структурних характеристик Web-документів, оснований на використанні кластерного аналізу та нечіткої логіки, що дозволяє створювати персоналізований рейтинг електронних джерел інформації. Розроблено метод семантичного пошуку та аналізу інформації, оснований на використанні соціальних індексів, що кількісно характеризують рівень значущості Web-документів для користувачів з різними інтересами. Запропоновано архітектуру та схему формування бази знань експертної пошукової системи з використанням сучасних технологій (OWL, Dublin Core), що сприяє швидкому виводу релевантних результатів пошуку у вигляді списку Web-документів згідно з запитом користувача та з урахуванням його інтересів в рамках заданої предметної області. Розроблені методи було програмно реалізовано та використано для ряду практичних впроваджень.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3450
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PochanskiyOM.pdf543.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.