Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3448
Title: Гібридні методи машинного навчання в системах інтелектуальної обробки даних
Authors: Гришко, А. О.
Keywords: машинне навчання
сигнал підкріплення
гібридний метод
трейдингова система
генетичний алгоритм
нейромережева апроксимація
Issue Date: 2013
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Гришко, А. О. Гібридні методи машинного навчання в системах інтелектуальної обробки даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / А. О. Гришко ; МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с.
Abstract: Дисертацію присвячено розробці гібридних методів машинного навчання в інтелектуальних системах різного функціонального призначення (на прикладі трейдингових систем та систем інтелектуального керування), що дозволяють підвищити ефективність стратегій прийняття рішень. Запропоновано метод адаптації структури технічних індикаторів до поточного стану біржового ринку з подальшим формуванням стратегій трейдингової інтелектуальної системи, що базується на використанні комбінованого RL-навчання та генетичних алгоритмів. Запропоновано гібридний метод керування запасами з використанням стохастичного динамічного програмування та техніки навчання з підкріпленням, що є сумісною з несепарабельним критерієм. Модифіковано метод нейромережевої апроксимації Q-функцій RL-алгоритму, що дозволяє здійснювати корекцію конфігурації апроксимуючого багатошарового персептрону. Удосконалено структуру моделі прогнозування, алгоритм навчання якої базується на застосуванні нейромережевого фільтра-предиктора, що на відміну від існуючих забезпечує високу швидкодію та якість прогнозів в умовах нестаціонарності та невизначеності. Запропонована модель може бути використана для прогнозування тренду сигналів підкріплення при інтелектуальному керуванні динамічними об’єктами. Розроблені методи було програмно реалізовано та використано для ряду практичних впроваджень.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3448
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GrishkoAA.pdf487.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.